Tìm hiểu Nồng Độ Phần Trăm Là Gì

Nhận xét Nồng Độ Phần Trăm Là Gì là chủ đề trong bài viết bây giờ của Thiên Hạ Vô Song. Tham khảo content để biết đầy đủ nhé.

Bài viết giúp các bạn tìm hiểu công thức tính C%, tức là nồng độ phần trăm. Bao gồm công thức tính chính xác và một số ví dụ minh họa chi tiết.

Bạn đang xem: Nồng độ phần trăm là gì

Có hai loại nồng độ phần trăm: phần trăm theo khối lượng và phần trăm theo thể tích.

Công thức tính C% theo khối lượng

Phần trăm theo khối lượng (m / m) là khối lượng chất tan chia cho tổng khối lượng của dung dịch, nhân với 100%.

Phần trăm theo khối lượng = khối lượng chất tan/tổng khối lượng dung dịch ×100%

*

Công thức tính nồng độ phần trăm (C%)

Ví dụ

Phần trăm khối lượng của dung dịch chứa 26,5 g glucose trong 500 g dung dịch là bao nhiêu?

Dung dịch

Phần trăm theo khối lượng = khối lượng glucose/tổng khối lượng dung dịch×100% = 26,5g

500g × 100% = 5,30%

Công thức tính C% theo thể tích

Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích chất tan chia cho tổng thể tích dung dịch, nhân với 100%.

Phần trăm theo khối lượng = thể tích chất tan/tổng thể tích dung dịch × 100%

Thí dụ

Làm thế nào bạn sẽ chuẩn bị 250 ml 70% (v / v) rượu xát

Dung dịch

70% = thể tích cồn xát/tổng thể tích dung dịch ×100% × 100%

Vì thế

Thể tích cồn xát = thể tích dung dịch × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL

Bạn sẽ thêm đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo ra tổng cộng 250 mL dung dịch.

6 Sigma là gì? Sự khác biệt giữa Six Sigma và Lean

*

Công thức tính c%

Lưu ý khi sử dụng công thức tính C%

Nồng độ của dung dịch hầu hết được biểu thị bằng số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch (còn gọi là số mol)

VÍ DỤ:

(a) Nếu 25 mol NaCl có trong 100 L dung dịch trong đó H2O là dung môi , thì nồng độ của dung dịch là

25/100 = 0,25 mol⋅L^- 1.

(b) Nồng độ mol của dung dịch được pha chế bằng cách hòa tan 15,0 g natri hydroxit trong nước đủ để tạo ra tổng số 225 ml dung dịch là bao nhiêu?

Dung dịch

Tính số mol chất tan có mặt.

Số mol NaOH = 15,0 g NaOH × 1 mol NaOH/40,00g NaOH = 0,375 mol NaOH

Tính số lít dung dịch có mặt.

Thể tích = 225mL × 1L/1000mL = 0,225 L

Chia số mol chất tan cho số lít dung dịch.

Độ phân cực = 0,375mol/0,225L = 1,67 mol / L

Hãy giải quyết câu hỏi cho cả nồng độ phần trăm theo khối lượng và phần trăm nồng độ theo khối lượng.

Xem thêm: Moving Average Là Gì – Đường Trung Bình Động

*

Công thức tính c%

Nồng độ phần trăm theo khối lượng được định nghĩa là khối lượng chất tan chia cho tổng khối lượng của dung dịch và nhân với 100%. Vì thế:

Có hai cách để thay đổi nồng độ của dung dịch theo khối lượng

Thêm nhiều chất tan – làm cho dung dịch đậm đặc hơn;Thêm nhiều dung môi – làm cho dung dịch loãng hơn;

Hãy lấy một ví dụ để minh họa rõ hơn về khái niệm này. Nói rằng chúng ta hòa tan 10,0g một chất trong 100,0g nước. Sự tập trung của chúng tôi theo khối lượng sẽ là:

Công thức tính áp suất khí quyển là gì? Áp lực và Áp suất

c % = 10,0 g 10,0 g + 100,0 g⋅ 100 % = 9,09 %

Bây giờ chúng ta hãy thử nhân đôi khối lượng của chất tan; nồng độ mới sẽ là

c % = 2 ⋅ 10,0 g 2 ⋅ 10,0 g + 100,0 g⋅ 100 % = 16,7 %

Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ khối lượng chất tan ở mức 10,0g và tăng gấp đôi khối lượng dung môi (trong trường hợp này là nước), nồng độ sẽ là:

c % = 10,0 g 10,0 g + 2 ⋅ 100,0 g⋅ 100 % = 4,76 %

Điều tương tự cũng đúng đối với nồng độ phần trăm theo thể tích, được định nghĩa là thể tích của chất tan chia cho tổng thể tích của dung dịch và nhân với 100%.

c v o l u m e %= V s o l u t e V s o l u t e + V s o l v e n t⋅ 100 %

Thật dễ dàng để thấy rằng việc thao túng thể tích của chất tan hoặc thể tích của dung môi (hoặc cả hai) sẽ thay đổi nồng độ phần trăm của dung dịch theo thể tích.

Một biến thể khác về nồng độ phần trăm là phần trăm khối lượng / khối lượng hoặc phần trăm khối lượng / khối lượng . Biến thể này đo lượng chất tan tính bằng gam nhưng đo lượng dung dịch tính bằng mililit. … Do đó, thể tích của dung dịch tính bằng mL gần như bằng số với khối lượng của dung dịch tính bằng gam.

Làm thế nào để bạn tính phần trăm theo khối lượng?

Chung công thức: Tổng công thức cho việc tính toán các phần trăm bởi công thức là: Nó cũng được gọi là% V/V và nó luôn luôn thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm (%) và các đơn vị thuộc khối lượng nên được tính bằng ml. Một cách khác để biểu thị % này là thể tích chất tan tính bằng mL trong 100 mL dung dịch.

Bài mới 3 2

Tính toán tỷ lệ phần trăm tập trung

Trong Hóa học

Tỷ lệ phần trăm nồng độ cho chúng ta biết bao nhiêu thành phần hoạt chất cụ thể có trong (hoặc cần phải có) trong một giải pháp tổng thể.

*

Công thức tính nồng độ phần trăm (C%)

Ban đầu, hầu hết sinh viên công nghệ dược không học toán hoặc hóa học nâng cao sẽ phải vật lộn với cách thức hoạt động của nó. Vì vậy, hãy thư giãn và đừng lo lắng nếu bạn không thể hiểu và áp dụng nhuần nhuyễn nó ngay lập tức.

Nhiều lần bạn sẽ thấy nồng độ phần trăm được biểu thị là 1: 100, 1: 200, v.v. , có thể được chuyển đổi thành một phần bằng cách đặt số thứ nhất lên trên số thứ hai.

Hướng dẫn chung

TAN Dung môi Kiểu
V / V 1 ML 100 ML Tỷ lệ phần trăm khối lượng

(Chất lỏng)

W / W 1 GM 100 GM Tỷ lệ phần trăm trọng lượng

(Khô)

W / V 1 GM 100 ML

Tỷ lệ phần trăm khối lượng / khối lượng

1 phần Solute (thuốc) gồm 100 phần Dung môi (mẻ) . Không có 101 phần, chỉ có 100. Chất tan là 1/100 dung môi.

Xem thêm: Processed Food Là Gì

Hy vọng qua bài viết này các bạn đã nắm được các thông tin chính xác về công thức tính nồng độ phần trăm (C%). Ngoài ra thông qua những ví dụ chi tiết mong rằng các bạn đã hiểu một cách sâu nhất về công thức quan trọng này.

Chuyên mục: Hỏi Đáp