Tìm hiểu Seesaw Là Gì – Nghĩa Của Từ Seesaw

Sự thật về Seesaw Là Gì – Nghĩa Của Từ Seesaw là chủ đề trong bài viết hiện tại của Thvs.vn. Tham khảo nội dung để biết đầy đủ nhé.

a long board that children play on. The board is balanced on a central point so that when a child sits on each end they can make the board go up and down by pushing off the ground with their feet.

Bạn đang xem: Seesaw là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Công Chứng Viên Tiếng Anh Là Gì, Công Chứng Viên

a device for children’s play that consists of a board balanced at the center, with a place at each end for a child to sit on and push away from the ground with the feet, causing the other end to go down
How can one plan the future financial viability of an organisation against a background of seesawing financial and economic policies?
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
There would have to be an enormous amount of equipment such as sand pits, chairs, tables, potties, paddling pools, climbing frames, swings, seesaws, paints, toys, picture books and wendy houses.
In these last four digital projections, a large glass globe seesaws tensely back and forth over a central fulcrum.
The see-saw battle for control of the company between local and outside interests continued during the expansion of its lines into the mountains.
After several hours of see-saw action, the ground cover caught fire and forced both sides to retire.
Empirical and theoretical work on bipolar disorder has throughout history seesawed between psychological and biological ways of understanding.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Fasting Là Gì – Nhịn ăn Gián đoạn 16/8 Là Gì

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: Hỏi Đáp